امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:34:07 AM 1397 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکده

اطلاعیه

جلسه مصاحبه داوطلبان چهارمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.

جلسه مصاحبه داوطلبان چهارمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی شرکت کننده در رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون در تاریخ 96/10/13 در دفترسرپرستی دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

در این جلسه پس از بررسی سوابق فردی، تحصیلی، آموزشی، پژوهشی و سایر عملکردهای ارائه شده در رزومه ارسالی از طرف شرکت کنندگان در فراخوان، باتوجه به ملاکهای مورد نظر دانشکده جهت جذب بورسیه رشته مذکور بر اساس زمانبندی بعمل آمده مصاحبه حضوری انجام گردید، تا پس از بررسی شرایط مورد نظر نسبت به معرفی فرد واجد شرایط اقدام مقتضی صورت پذیرد.

 

     دکتر اکبر علی اصغرزاده

سرپرست دانشکده پیراپزشکی

ساعت : 13:31 -  روز  : یکشنبه  - 17 /  10 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :226

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: