امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:36:13 AM 1397 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکده

برنامه استراتژیک

چهارمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتزیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/11/12 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه اعضاء به بررسی نقطه نظرات اعضاء هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان درباره نقاط  قوت و ضعف ، تهدید و فرصتهای دانشکده پرداختند و مقرر شد جلسه بعدی جهت جمع بندی این موارد در تاریخ 96/11/15 برگزار گردد.

ساعت : 10:8 -  روز  : شنبه  - 14 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :128

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: