سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:31:35 AM 1400 / 07 / 25
 
   
     

 
اخبار دانشکده

برنامه استراتژیک

چهارمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتزیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/11/12 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه اعضاء به بررسی نقطه نظرات اعضاء هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان درباره نقاط  قوت و ضعف ، تهدید و فرصتهای دانشکده پرداختند و مقرر شد جلسه بعدی جهت جمع بندی این موارد در تاریخ 96/11/15 برگزار گردد.

ساعت : 10:8 -  روز  : شنبه  - 14 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :465

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: