سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:29:48 AM 1400 / 07 / 24
 
   
     

 
اخبار دانشکده

 تدوین برنامه استراتژیک

پنجمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتزیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/11/15 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه اعضا به جمع بندی نقاط ضعف و قوت دانشکده و سپس به امتیاز بندی این موارد پرداختند و مقرر شد جلسه بعدی در تاریخ 96/11/18 برگزار گردد.

ساعت : 9:58 -  روز  : دو شنبه  - 16 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :537

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: