امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:33:16 AM 1397 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکده

 تدوین برنامه استراتژیک

پنجمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتزیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/11/15 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید.

در این جلسه اعضا به جمع بندی نقاط ضعف و قوت دانشکده و سپس به امتیاز بندی این موارد پرداختند و مقرر شد جلسه بعدی در تاریخ 96/11/18 برگزار گردد.

ساعت : 9:58 -  روز  : دو شنبه  - 16 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :171

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: