سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:44:13 AM 1400 / 07 / 24
 
   
     

 
اخبار دانشکده

برنامه استراتژیک

هفتمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ شنبه 96/11/21 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

در این جلسه اهداف استراتژیک، کمی و action plans طبق ماتریس SWOT توسط اعضاء کمیته تعیین گردید.

ساعت : 9:43 -  روز  : دو شنبه  - 23 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :550

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: