امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:33:48 AM 1397 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکده

برنامه استراتژیک

هفتمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ شنبه 96/11/21 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

در این جلسه اهداف استراتژیک، کمی و action plans طبق ماتریس SWOT توسط اعضاء کمیته تعیین گردید.

ساعت : 9:43 -  روز  : دو شنبه  - 23 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :178

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: