سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:12:32 AM 1400 / 07 / 25
 
   
     

 
اخبار دانشکده

جلسه تدوین برنامه استراتژیک

هشتمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ دوشنبه 96/11/30 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

در این جلسه اعضاء محترم کمیته، به ویرایش استراتژیهای دانشکده  طبق استانداردهای اعتبار بخشی مؤسسه ای دانشگاههای علوم پزشکی پرداختند.

مقرر شد جلسه بعدی در تاریخ شنبه 96/12/5 برگزار شود.

ساعت : 10:9 -  روز  : چهار شنبه  - 2 /  12 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :547

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: