امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:36:07 AM 1397 / 09 / 26
 
   
      

 
اخبار دانشکده

جلسه تدوین برنامه استراتژیک

دهمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ پنجشنبه 96/12/17 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

در این جلسه اعضاء محترم جلسه، BSC strategy map را جهت نوشتن اهداف استراتژیک انتخاب نمودند. سپس موضوعات استراتژیک تعیین شده دانشکده ، با توجه به بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در منظرهای مختلف مالی، مشتریان، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری در این مدل قرار گرفت.

ساعت : 12:32 -  روز  : شنبه  - 19 /  12 / 1396 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :158

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: