امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:18:38 PM 1398 / 03 / 29
 
   
      

 
اخبار دانشکده

برنامه کارآموزی

قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول 97/98

زمان جلسه توجیهی کارآموزی شنبه مورخ 97/06/31  ساعت 11 در دانشکده پیراپزشکی و شروع کارآموزی یکشنبه مورخ 97/07/01 می باشد و حضور دانشجویان در جلسه توجیهی و مراکز، طبق برنامه تنظیمی، الزامی است و غیبت دانشجو همراه با کسر از نمره نهایی کارآموزی خواهد بود . لیست اسامی گروهها و برنامه کارآموزی به شرح ذیل می باشد.

ساعت : 12:22 -  روز  : چهار شنبه  - 21 /  6 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :210

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: