امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:10:10 PM 1398 / 02 / 30
 
   
      

 
اخبار دانشکده

استقبال سال تحصیلی 97-98

استقبال از دانشجویان جدیدالورود

به منظور تکریم و افزایش رفاه مراجعه کنندگان دانشکده پیراپزشکی و ایجاد فضای مناسب و صمیمانه در دانشکده برای دانشجویان جدیدالورود جهت انجام امور ثبت نام و انتخاب واحد، فرایند «استقبال از دانشجویان جدیدالورود» در سال تحصیلی 98-97 دانشکده پیراپزشکی در تاریخ های  397/6/31 لغایت 97/7/3 برگزار گردید.

این فرایند با هدف آشنائی مقدماتی با واحدهای مختلف دانشکده و افزایش رضایتمندی دانشجویان جدیدالورود به منظور ایجاد انگیزه در ایشان، با تعامل تیم اجرائی برگزار کننده متشکل از دانشجویان همیار­، کارشناسان آموزش، اساتید مشاور و مدیریت دانشکده همراه بود؛ در نهایت با اتمام فرایند ثبت نام دانشجویان رشته های علوم آزمایشگاهی (23 نفر)، تکنولوژی پرتو شناسی(24 نفر)، فناوری اطلاعات سلامت(20 نفر) و هوشبری (16 نفر) در مقطع کارشناسی به کار خود پایان داد.

 

فرایند استقبال از دانشجویان جدیدالورود استقبال از دانشجویان جدیدالورود
استقبال از دانشجویان جیدالوروداستقبال از دانشجویان جدیدالورود

ساعت : 8:8 -  روز  : شنبه  - 7 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :233

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: