امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

7:06:24 AM 1398 / 01 / 05
 
   
      

 
اخبار دانشکده

جلسه

جلسه نمایندگان ، اعضاء کانونها ، کمیته های علمی و نمایندگان شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی با سرپرست دانشکده و معاون آموزشی دانشکده

جلسه نمایندگان ، اعضاء کانونها ، کمیته های علمی و نمایندگان شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

 با سرپرست دانشکده و معاون آموزشی  دانشکده

موضوع : نظر خواهی درباره خدمات آموزشی دانشکده

روز چهارشنبه مورخ 97/7/25

مکان: دفتر سرپرست دانشکده

ساعت  14 - 13

 

ساعت : 7:48 -  روز  : دو شنبه  - 23 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :99

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: