امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:10:58 PM 1398 / 02 / 30
 
   
      

 
اخبار دانشکده

بازدید معاون محترم آموزشی

بازدید معاون محترم معاونت آموزشی دانشگاه از دانشکده پیراپزشکی (+ تصاویر)

سرپرست محترم معاونت آموزشی دانشگاه در روز یکشنبه مورخ 97/8/20 از دانشکده پیراپزشکی  بازدید نمودند.

جلسه ای با حضور سرپرست محترم معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، سرپرست مرکز امور هیئت علمی دانشگاه، سرپرست و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در دفتر سرپرست دانشکده برگزار گردید.

در ابتدا سرپرست دانشکده ضمن معرفی اعضای هیئت علمی و واحدهای مختلف دانشکده پیرامون ابعاد مختلف فعالیت های دانشکده توضیحاتی را بیان نمودند.

سپس خانم دکتر زهرا میدانی به تشریح برنامه استراتژیک سه سال آینده دانشکده پرداخته و کارگروه­های تشکیل شده در این راستا را معرفی نمودند که شامل:کارگروه بهبود کیفیت، کارگروه خیرین، کارگروه تشکل ها و انجمن ها و خلاقیت و نوآوری، کارگروه پژوهشی و کارگروه EDOمی باشند. در ادامه مسئولین هریک از کارگروههای فوق فعالیت های خود را ارائه کردند. در پایان جلسه توانمندی­های و مزیت ها و چالشهای گروههای آموزشی دانشکده توسط مدیران گروه های آموزشی مطرح شد که شامل کمبود نیروی انسانی هیئت علمی، کمبود فضای فیزیکی اعضای هیئت علمی و فضای آموزشی دانشکده، محدودیت امکان برگزاری آزمون الکترونیک، لزوم تاسیس مقطع کارشناسی ارشد هوشبری و دکتری فیزیک پزشکی، تشکیل گروه ایمونولوژی و تامین هیئت علمی مورد نیاز این گروه و ارئه بروز آمار و اطلاعات دانشکده بود.

ایشان پس از اتمام جلسه  از  بخش های مختلف آموزشی دانشکده شامل گروههای آموزشی، مرکز کامپیوتر، آزمایشگاه، مرکز پراتیک و کلاسهای درس بازدید کردند.

 

بازدید معاون آموزشی از دانشکده پیراپزشکی

بازدید معاون آموزشی از دانشکده پیراپزشکی

        بازدید معاون آموزشی از دانشکده پیراپزشکی
                        

ساعت : 9:34 -  روز  : دو شنبه  - 21 /  8 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :216

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: