امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:28:43 AM 1398 / 03 / 29
 
   
      

 
اخبار دانشکده

کنفرانس آموزشی اعضای هیئت علمی

نهمین کنفرانس آموزشی اعضاء هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 97/9/13 ساعت 12:30با حضور اعضای محترم هیئت علمی دانشکده و نیز سرپرست محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، خانم دکتر زریچهر وکیلی، در دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

 پیرو مجموعه جلسات هم اندیشی آموزشی اعضای محترم هیأت علمی، در این نشست آقای دکتر مهرداد مهدیان، مدیر محترم گروه هوشبری، به ادامه مباحث مربوط به یادگیری مبتنی بر مسئله پرداختند.

ایشان در ارتباط با 11مرحله رویکرد یادگیری هاردن، اعم از 1.  یادگیری تئوریتیکال 2.  رویکرد با گرایش به مسئله 3. یادگیری با کمک مسئله 4.  یادگیر بر مبنای حل مسئله 5.  یادگیری متمرکز بر مسئله  6. رویکرد بر مسئله مختلط 7. مسئله آغاز یادگیری 8. مسئله محور یادگیری 9.  یادگیری اکتشافی مسئله محور 10.  یادگیری مبتنی بر مسئله 11. یادگیری مبتنی بر وظیفه  مباحثی را مطرح نمودند. در ادامه اعضاء هیئت علمی دانشکده نیز نظرات خود را پیرامون مبحث مورد نظر بیان نمودند.

کنفرانس علمی اعضای هیئت علمی


کنفرانس علمی اعضای هیئت علمی

ساعت : 14:57 -  روز  : یکشنبه  - 18 /  9 / 1397 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :145

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :
  نظرات كاربران: