سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:39:16 AM 1400 / 06 / 30
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 16 از 118   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1294
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو
دستورالعمل محاسبه گواهی ساعت تدریس اعضای هیأت علمی و ساعت حق التدریس مدرسین مدعو درنیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

1399 / 07 / 02 -12:49


جلسه هماهنگی کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی برگزار شد

1399 / 07 / 01 -11:20


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
لطفاً تأییدیه انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 خود را بررسی و نواقص مربوط به انتخاب واحد را حداکثر تا روز شنبه مورخ 99/07/05 به اداره آموزش دانشکده اعلام نمایید

1399 / 06 / 31 -10:18


دومین نشست کارگروه اعتبار بخشی دوره آموزشی کارشناسی هوشبری در روز یکشنبه مورخ 99/06/30 با حضور اعضای کارگروه برگزار شد

1399 / 06 / 31 -10:7


قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و اساتید مدعو
برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار sky room و screen recorder، دوشنبه مورخ 99/6/31 ساعت 12/00 دفتر سرپرستی دانشکده

1399 / 06 / 29 -13:26


جلسه ویدئو کنفرانس توسعه همکاری دانشکده پیراپزشکی کاشان با دانشگاه نوی الم آلمان در روز شنبه مورخ 99/06/29ساعت 11:30-10:30در مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

1399 / 06 / 29 -13:14


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
لینک کلاسهای مجازی دانشکده به تفکیک رشته

1399 / 06 / 26 -11:38


فرمهای حضور غیاب، گزارش هفتگی و ارزشیابی دانشجویان کارآموز رادیولوژی

1399 / 06 / 26 -11:18


جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی، دانشجو: ایمان عبیداوی

1399 / 06 / 25 -14:1


نشست اعضای کمیته اعتبار بخشی دانشگاه با مسئولین دانشکده پیراپزشکی برگزارگردید

1399 / 06 / 19 -12:1


نشست سرپرست و رابط امور بین الملل دانشکده پیراپزشکی با مدیر امور بین الملل دانشگاه

1399 / 06 / 19 -12:6