امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:54:59 PM 1398 / 12 / 03
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 16 از 96   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1048
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  

قابل توجه دانشجویان علوم آزمایشگاهی
طرح دروس ارائه شده برای دانشجویان علوم آزمایشگاهی و سایر رشته ها

1397 / 07 / 08 -12:42


استقبال از دانشجویان جدیدالورود

1397 / 07 / 07 -8:8


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
جلسه معارفه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سال تحصیلی جدید

1397 / 06 / 27 -10:55


قابل توجه دانشجویان محترم رشته هوشبری ورودی مهر 96
جلسه توجیهی کارآموزی در تاریخ 97/06/31 برگزار میشود

1397 / 06 / 24 -13:44


قابل توجه دانشجویان محترم رشته هوشبری ورودی مهر 94
تاریخ جلسه توجیهی کارآموزی

1397 / 06 / 24 -11:53


قابل توجه دانشجویان محترم رشته هوشبری ورودی مهر 95
تاریخ جلسه توجیهی کارآموزی

1397 / 06 / 21 -14:17


قابل توجه دانشجویان رشته رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی رشته رادیولوژی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

1397 / 06 / 21 -14:9


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول 97/98

1397 / 06 / 21 -12:22


برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی رشته هوشبری در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

1397 / 06 / 21 -11:56


اطلاعیه آزمون جامع دکتری تخصصی رشته مدیریت اطلاعات سلامت

1397 / 06 / 20 -12:2


برنامه کارآموزی دانشجویان کارشناسی رشته فن آوری اطلاعات سلامت ورودی 94 در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

1397 / 06 / 20 -9:50