امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:21:05 AM 1398 / 07 / 24
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 17 از 92   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1002
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  

گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت در نوزدهمین همایش آموزش پزشکی (جشنواره شهید مطهری) رتبه سوم کشوری را کسب کرد.

1397 / 01 / 22 -10:27


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
نامه شرکت در آزمون کارشناسی پزشکی

1397 / 01 / 20 -9:29


ارتقاء مرتبه علمی دکتر مهرآور رفعتی از استادیاری به دانشیاری

1397 / 01 / 18 -13:29


یازدهمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ پنجشنبه 96/12/17 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 12 / 19 -12:32


قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال
جدول زمان بندی سامانه میهمانی وانتقالی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

1396 / 12 / 14 -9:4


قابل توحه دانشجویان محترم رشته مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
طرح دروس ارائه شده گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت در نیمسال دوم 97-96

1396 / 12 / 13 -11:46


دهمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ چهارشنبه 96/12/9 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 12 / 12 -8:28


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
لیست اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی و دانشجویان تحت مشاوره در نیمسال دوم 96/97

1396 / 12 / 08 -10:7


دومین جلسه هم اندیشی آموزشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/12/6 در محل دفتر سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

1396 / 12 / 07 -13:36


نهمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ شنبه 96/12/5 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 12 / 07 -13:24


هشتمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ دوشنبه 96/11/30 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 12 / 02 -10:9