امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:18:17 AM 1398 / 07 / 24
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 19 از 92   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1002
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  

دومین جلسه هم اندیشی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی روز سه شنبه مورخ 96/11/10 در دفتر سرپرست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید
در این جلسه سرکارخانم فخرالسادات میرحسینی موضوع " مفاهیم پایه اموزشی با تاکید بر آموزش و یادگیری " را ارائه نمودند.

1396 / 11 / 14 -13:13


طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 97-96

1396 / 11 / 15 -9:55


چهارمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتزیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/11/12 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید.

1396 / 11 / 14 -10:8


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 97/96
زمان شروع کارآموزی ، شنبه مورخ 14/11/96 می باشد و حضور دانشجویان در مراکز طبق برنامه تنظیمی ، الزامی است

1396 / 11 / 14 -7:56


برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری ورودی 94

1396 / 11 / 05 -12:12


برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری ورودی 95

1396 / 11 / 05 -12:1


جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
عنوان پایان نامه: ایجاد و ارزیابی سیستم کنترل شاخص‎های ایمنی بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی / دانشجو: نسرین حفیظی

1396 / 11 / 02 -12:18


قابل توحه کار آموزان رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 92

1396 / 10 / 26 -13:27


برنامه کارآموزی کارشناسی رشته مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت ورودی93

1396 / 10 / 19 -13:38


جلسه مصاحبه داوطلبان چهارمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.

1396 / 10 / 17 -13:31


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
راهنمای چگونگی ورود دانشجویان به سایت جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

1396 / 10 / 12 -8:23