سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:14:37 PM 1399 / 05 / 15
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 3 از 101   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1101
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  

برنامه کارآموزی 2 ,4 دانشجویان رشته تکنولوژی پرتو شناسی در نیمسال دوم 99 -98

1399 / 03 / 20 -14:25


فرمهای حضور غیاب، گزارش هفتگی و ارزشیابی دانشجویان کارآموز رادیولوژی

1399 / 03 / 20 -14:2


تمدید مهلت ثبت اطلاعات در سامانه انتقالی و مهمانی
سامانه از تاریخ یکشنبه مورخ 99/3/18 لغایت شنبه 99/3/24 فعال خواهد بود

1399 / 03 / 19 -13:47


برنامه کلاسی دروس آزمایشگاه باکتری شناسی، قارچ شناسی، خون شناسی و سم شناسی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 96

1399 / 03 / 18 -14:33


برنامه کلاسی درس آزمایشگاه بیوشیمی عمومی و فیزیک عمومی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 98

1399 / 03 / 18 -13:27


تکمیل پرسشنامه توسط فراگیران سراسر کشور در راستای آموزش الکترونیک

1399 / 03 / 17 -11:11


لیست کارگاههای اخلاق در پژوهش در سال 1399 ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1399 / 03 / 17 -11:0


حضور کارآموزان رشته های مختلف این دانشکده در بیمارستان و دروس عملی بصورت داوطلبانه صورت میگیرد

1399 / 03 / 13 -14:12


برنامه کلاسی درس آزمایشگاه برنامه‌های کاربردی دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت ورودی 98

1399 / 03 / 13 -12:48


برنامه کلاسی درس عملی آناتومی 1 ویژه دانشجویان رادیولوژی ورودی98

1399 / 03 / 13 -13:2


دستورالعمل‌های پیشگیری و کنترل ویروس کرونا

1399 / 03 / 13 -10:47