سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:14:39 AM 1400 / 06 / 30
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 21 از 118   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1294
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  

تکمیل پرسشنامه توسط فراگیران سراسر کشور در راستای آموزش الکترونیک

1399 / 03 / 17 -11:11


لیست کارگاههای اخلاق در پژوهش در سال 1399 ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1399 / 03 / 17 -11:0


حضور کارآموزان رشته های مختلف این دانشکده در بیمارستان و دروس عملی بصورت داوطلبانه صورت میگیرد

1399 / 03 / 13 -14:12


برنامه کلاسی درس آزمایشگاه برنامه‌های کاربردی دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت ورودی 98

1399 / 03 / 13 -12:48


برنامه کلاسی درس عملی آناتومی 1 ویژه دانشجویان رادیولوژی ورودی98

1399 / 03 / 13 -13:2


دستورالعمل‌های پیشگیری و کنترل ویروس کرونا

1399 / 03 / 13 -10:47


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
تکمیل فرم خوداظهاری برای حضور در کلاس‌های عملی و یا کارآموزی الزامی است.

1399 / 03 / 13 -10:47


قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 97
برنامه کلاسی دروس آزمایشگاه انگل شناسی 1 و بیوشمی پزشکی 2

1399 / 03 / 12 -9:17


قابل توجه دانشجویان محترم رشته علوم آزمایشگاهی ورودی 98
برنامه کلاسی درس فیزیولوژی و میکروب‌شناسی عمومی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ورودی 98

1399 / 03 / 11 -13:41


دومین دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه در دانشکده پیراپزشکی برگزار میشود.
برنامه کلاسی

1399 / 03 / 11 -9:21


جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات سلامت، دانشجو: نسیم میرپناهی
عنوان پایان نامه: طراحی اولیه و ارزیابی سیستم ثبت الکترونیکی داده های بالینی بیماران دیالیزی در یک مرکز دیالیز منتخب از دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1399 / 03 / 06 -11:52