امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:33:32 PM 1398 / 12 / 03
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 24 از 96   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1048
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  

جلسه مصاحبه داوطلبان چهارمین فراخوان جذب بورسیه داخل دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی برگزار شد.

1396 / 10 / 17 -13:31


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
راهنمای چگونگی ورود دانشجویان به سایت جهت تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

1396 / 10 / 12 -8:23


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
نکات مهم قبل از انتخاب واحد

1396 / 10 / 07 -11:45


جلسه اعضای محترم هیئت علمی و نمایندگان دانشجویان در راستای تدوین برنامه استراتژیک جدید دانشکده

1396 / 10 / 07 -10:44


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

1396 / 10 / 06 -13:31


قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت ورودی93

1396 / 10 / 05 -13:58


جلسه کارکنان دانشکده پیراپزشکی با محوریت بحث و بررسی در خصوص برنامه استراتژیک پنج ساله دوم دانشکده برگزار گردید.

1396 / 10 / 05 -8:29


سومین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/9/30 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید .

1396 / 10 / 02 -11:46


قابل توجه نمایندگان، اعضاء کانون ها، کمیته های علمی و نمایندگان شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

1396 / 10 / 02 -10:50


دومین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ 96/9/25 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 10 / 02 -10:43


پیام تبریک سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی به مناسبت هفته پژوهش

1396 / 09 / 26 -10:40