امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:21:00 AM 1398 / 07 / 24
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 29 از 92   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1002
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  

تاریخ امتحانات میان ترم

1395 / 12 / 08 -11:59


دومیبن المپیاد بازی های فکری
انجمن علمی علوم آزمایشگاهی و کانون فرهیختگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان برگزار میکند .

1395 / 12 / 07 -13:48


قابل توجه دانشجویان پسر دانشکده پیراپزشکی

1395 / 12 / 01 -11:47


جلسه دفاع از پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته فن اوری اطلاعات سلامت

1395 / 11 / 30 -8:58


قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1395 / 11 / 27 -10:58


اطلاعیه معاونت دانشجویی فرهنگی در مورد لزوم تکمیل پایش الکترونیکی سلامت روان شناختی دانشجویان

1395 / 11 / 26 -12:24


قابل توجه دانشجویان ارشد و دکترا دانشکده پیراپزشکی

1395 / 11 / 25 -12:19


قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
شروع کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

1395 / 11 / 18 -11:54


قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96 /95

1395 / 11 / 18 -11:45


قابل توجه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

1395 / 11 / 18 -11:10


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

1395 / 11 / 16 -13:26