امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:04:25 PM 1399 / 01 / 09
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 29 از 96   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1051
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو مریم خواجوی

1396 / 07 / 03 -12:56


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو شیرین گوهری

1396 / 07 / 03 -13:1


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو سکینه عباسی مقدم

1396 / 07 / 03 -13:4


قابل توجه دانشجویان کارآموزی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی بهمن 92
هماهنگی جهت کارآموزی بخش کنترل کیفی

1396 / 07 / 03 -12:24


قابل توجه دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
برنامه کارآموزی

1396 / 06 / 30 -10:35


قابل توجه دانشجویان کارآموزی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی بهمن92
اصلاحیه برنامه کارآموزی

1396 / 07 / 02 -8:36


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو دیانا شیرزادی

1396 / 06 / 29 -11:57


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
جلسه معارفه

1396 / 06 / 27 -12:59


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو سارا چوپان نژاد

1396 / 06 / 27 -10:56


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
تاریخ شروع کلاسها

1396 / 06 / 27 -10:43


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
تکمیل ثبت نام اینترنتی و مدارک لازم جهت ثبت نام در دانشکده

1396 / 06 / 27 -9:35