امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:35:33 PM 1399 / 01 / 09
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 34 از 96   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1051
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  

قابل توجه دانشجویان ارشد و دکترا دانشکده پیراپزشکی

1395 / 11 / 25 -12:19


قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
شروع کلاسهای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

1395 / 11 / 18 -11:54


قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 96 /95

1395 / 11 / 18 -11:45


قابل توجه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

1395 / 11 / 18 -11:10


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

1395 / 11 / 16 -13:26


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی

1395 / 11 / 13 -12:8


قابل توجه دانشجویان کارآموز و کاروز رشته تکنولوژی پرتوشناسی

1395 / 11 / 12 -9:35


قابل توجه دانشجویان کارآموز و کاروز رشته هوشبری
برنامه کارآموزی در عرصه (2) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 92 و مشاهده برنامه کارآموزی (2) دانشجویان کارشناسی هوشبری روزانه ورودی مهر 94 و برنامه کارآموزی (4) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 93

1395 / 11 / 09 -13:34


کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی

1395 / 10 / 27 -9:25


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1395 / 10 / 27 -9:8


برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری اخلاق در قرآن و روایات

1395 / 10 / 18 -11:37