سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:59:21 PM 1399 / 05 / 22
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 39 از 101   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1102
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  

قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

1395 / 11 / 16 -13:26


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی

1395 / 11 / 13 -12:8


قابل توجه دانشجویان کارآموز و کاروز رشته تکنولوژی پرتوشناسی

1395 / 11 / 12 -9:35


قابل توجه دانشجویان کارآموز و کاروز رشته هوشبری
برنامه کارآموزی در عرصه (2) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 92 و مشاهده برنامه کارآموزی (2) دانشجویان کارشناسی هوشبری روزانه ورودی مهر 94 و برنامه کارآموزی (4) دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 93

1395 / 11 / 09 -13:34


کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی

1395 / 10 / 27 -9:25


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1395 / 10 / 27 -9:8


برگزاری دوره آموزشی غیر حضوری اخلاق در قرآن و روایات

1395 / 10 / 18 -11:37


تقویم دانشگاهی ، کد دروس ، برنامه هفتگی نیمسال دوم96 -95

1395 / 10 / 16 -11:35


قابل توجه دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت
برنامه امتحان کارآموزی دانشجویان کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت ورودی 92در نمیسال اول 96-95

1395 / 10 / 11 -11:26


برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور سرپرست و معاون محترم آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده
به منظور بررسی و مشکلات آموزشی دانشجویان دانشکده جلسه پرسش و پاسخ روز سه شنبه مورخ 95/10/07 با حضور سرپرست محترم دانشکده , معاون محترم آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشکده

1395 / 10 / 11 -11:11


قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشکده پیراپزشکی باحضور سرپرست دانشکده و معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی دانشکده

1395 / 09 / 30 -10:30