امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

2:11:56 AM 1398 / 07 / 24
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 39 از 92   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1002
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
طراحی و پیاده سازی سیستم خبره تشخیص بیماریهای پوست بر اساس بیماریهای منتخب خبرگان / زهرا عرب کرمانی

1394 / 11 / 11 -14:9


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 95/94
زمان شروع کارآموزی یکشنبه مورخ 11/11/94 می باشد و حضور دانشجویان در مراکز طبق برنامه تنظیمی الزامی است

1394 / 11 / 10 -11:28


قابل توجه دانشجویان کارآموز و کارورز رشته تکنولوژی پرتوشناسی
اعلام برنامه کارآموزی 2 و 4 و برنامه کارآموزی در عرصه 1 و2 و برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4

1394 / 11 / 08 -12:40


قابل توجه دانشجویان کارآموز رشته فن آوری اطلاعت سلامت ورودی91
اعلام برنامه کارآموزی دانشجویان رشته فن آوری اطلاعت سلامت ورودی 91 نیمسال دوم 94/95

1394 / 11 / 07 -11:29


قابل توجه دانشجویان کارآموز و کارورز رشته هوشبری
اعلام برنامه کارآموزی 2 و 4 و برنامه کارآموزی در عرصه 2

1394 / 11 / 03 -12:36


تقویم دانشگاهی، کد دروس و برنامه هفتگی و دروس گروه معارف اسلامی و تربیت بدنی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

1394 / 10 / 26 -7:42


قابل توجه دانشجویان کارآموزکارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول 95-94
برنامه تشکیل کارگاهها و آزمون جامع کارآموزی

1394 / 10 / 21 -10:41


راهنما و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های پزشکی سال تحصیلی 96-95

1394 / 10 / 09 -11:9


قابل توجه دانشجویان محترم
اعلام لیست دروس گروه معارف اسلامی و تربیت بدنی در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

1394 / 10 / 09 -10:50


برنامه امتحان کارآموزی دانشجویان کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت

1394 / 10 / 07 -8:8


گاهنامه علمی، فرهنگی پیام مشاور
گاهنامه علمی، فرهنگی پیام مشاور توسط اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویی دانشگاه انتشار یافت

1394 / 09 / 30 -8:22