سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:22:17 PM 1399 / 05 / 22
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 40 از 101   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1102
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  

قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان
تصویب گذراندن دروس (به جز معارف اسلامی) به صورت غیر حضوری یا معرفی به استاد....

1395 / 09 / 28 -13:26


قابل توجه کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
تاریخ حذف اضطراری

1395 / 09 / 14 -9:25


بیمه حوداث دانشجویان در سال96/95
مفاد قرارداد مذکور ...

1395 / 09 / 13 -12:42


قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی
جدول زمان بندی فرآیند میهمانی نوبت دوم 1395

1395 / 08 / 27 -12:29


کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

1395 / 08 / 23 -13:31


جلسه تقدیر و تشکر از عوامل اجرایی ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشکده پیراپزشکی + تصاویر

1395 / 08 / 19 -12:53


اطلاعیه و شرایط ثبت نام داوطلبین انتخابات شورای صنفی دانشجویان آبان ماه 1395
جهت ثبت نام به آموزش دانشکده یا سرپرستی خوابگاه مربوطه مراجعه نمائید...

1395 / 08 / 17 -13:42


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
مشاهده لیست اسامی اساتید راهنما در نیمسال اول 96-95

1395 / 08 / 04 -8:7


کارگاه مهارتهای ورودی به دانشگاه
ویژه دانشجویان جدیدالورود95

1395 / 08 / 03 -11:10


قابل توجه دانشجویان استعداد درخشان
رای صادره هشتاد و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی با موضوع تنفیذ مصوبه کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص آیین نامه اجرایی تسهیل ادامه تحصیل ...

1395 / 08 / 02 -12:38


قابل توجه نمایندگان کلیه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی
لطفاً تأییدیه انتخاب واحد راحداکثر تا تاریخ 95/08/01 به آموزش تحویل نمایید.

1395 / 07 / 25 -11:15