سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

6:41:06 AM 1400 / 06 / 31
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 44 از 118   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1294
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  

قابل توحه دانشجویان محترم رشته مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت
طرح دروس ارائه شده گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت در نیمسال دوم 97-96

1396 / 12 / 13 -11:46


دهمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ چهارشنبه 96/12/9 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 12 / 12 -8:28


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
لیست اساتید مشاور دانشکده پیراپزشکی و دانشجویان تحت مشاوره در نیمسال دوم 96/97

1396 / 12 / 08 -10:7


دومین جلسه هم اندیشی آموزشی اعضاء محترم هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/12/6 در محل دفتر سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

1396 / 12 / 07 -13:36


نهمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ شنبه 96/12/5 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 12 / 07 -13:24


هشتمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ دوشنبه 96/11/30 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 12 / 02 -10:9


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
تاریخ حذف و اضافه

1396 / 11 / 28 -9:57


قابل توحه دانشجویان محترم رشته علوم آزمایشگاهی
برنامه تفکیکی بخش های مختلف کارآموزی در نیمسال دوم 97-96

1396 / 11 / 24 -11:2


ششمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ چهارشنبه 96/11/18 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 11 / 23 -8:29


هفتمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ شنبه 96/11/21 با حضور اعضای کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 11 / 23 -9:43


قابل توحه دانشجویان محترم رشته فیزیک پزشکی _ رادیولوژی
برنامه کارآموزی رشته فیزیک پزشکی _ رادیولوژی در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

1396 / 11 / 19 -12:19