سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:13:27 AM 1400 / 06 / 30
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 45 از 118   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1294
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  

قابل توحه دانشجویان محترم رشته هوشبری
طرح دروس ارائه شده گروه هوشبری در نیمسال دوم 97-96

1396 / 11 / 18 -12:20


قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی(ارشد و دکترا)
گذراندن دوره های آموزشی ذیل و ارائه مدرک آن به آموزش دانشکده قبل ازفارغ التحصیلی الزامی است.

1396 / 11 / 18 -10:46


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
تارخ امتحانات میان ترم

1396 / 11 / 18 -8:7


قابل توجه دانشجویان محترم دانشکده پیراپزشکی
دانشجویانی که تمایل دارند استاد مشاور دیگری از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 انتخاب نماینددرخواست مکتوب خود را به مسئول اساتید مشاور دانشکده سرکار خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی یا واحد آموزش دانشکده تحویل نمایند .

1396 / 11 / 18 -7:58


برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی 93

1396 / 11 / 05 -12:23


پنجمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتزیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/11/15 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید.

1396 / 11 / 16 -9:58


دومین جلسه هم اندیشی آموزشی اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی روز سه شنبه مورخ 96/11/10 در دفتر سرپرست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید
در این جلسه سرکارخانم فخرالسادات میرحسینی موضوع " مفاهیم پایه اموزشی با تاکید بر آموزش و یادگیری " را ارائه نمودند.

1396 / 11 / 14 -13:13


طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 97-96

1396 / 11 / 15 -9:55


چهارمین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتزیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/11/12 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید.

1396 / 11 / 14 -10:8


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 97/96
زمان شروع کارآموزی ، شنبه مورخ 14/11/96 می باشد و حضور دانشجویان در مراکز طبق برنامه تنظیمی ، الزامی است

1396 / 11 / 14 -7:56


برنامه کارآموزی دانشجویان رشته هوشبری ورودی 94

1396 / 11 / 05 -12:12