سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:47:41 AM 1400 / 06 / 30
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 47 از 118   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1294
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  

سومین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 96/9/30 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرستی دانشکده برگزار گردید .

1396 / 10 / 02 -11:46


قابل توجه نمایندگان، اعضاء کانون ها، کمیته های علمی و نمایندگان شورای صنفی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

1396 / 10 / 02 -10:50


دومین جلسه تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک دانشکده در تاریخ 96/9/25 با حضور کلیه اعضاء کمیته مذبور در دفتر سرپرست محترم دانشکده برگزار شد.

1396 / 10 / 02 -10:43


پیام تبریک سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی به مناسبت هفته پژوهش

1396 / 09 / 26 -10:40


اسامی دانشجویان منتخب و علی البدل کمیته مشورتی دفتر استعدادهای درخشان دانشکده اعلام شد.

1396 / 09 / 26 -8:15


اولین جلسه طراحی و تدوین برنامه استراتژیک جدید دانشکده برگزار شد.
با توجه به اتمام برنامه استراتزیک 5 ساله، جلسه ای در تاریخ 96/9/5 با حضور اعضای محترم کمیته تدوین برنامه راهبردی دانشکده در محل دفتر ریاست دانشکده پیراپزشکی تشکیل گردید

1396 / 09 / 25 -12:53


قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی انتقالی و مهمانی

1396 / 09 / 19 -10:31


ارتقاء مرتبه علمی اقای دکتر محمود صفاری از دانشیاری به استادی

1396 / 09 / 13 -11:44


ارتقاء مرتبه علمی اقای دکتر مهرداد فرزندی پور از دانشیاری به استادی

1396 / 09 / 13 -11:36


قابل توجه دانشجویان محترم رشته هوشبری
کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان هوشبری مهر 94

1396 / 09 / 11 -10:33


جلسه تقدیر و تشکر از دانشجویان فعال شرکت کننده در فرایند استقبال از دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 97-96 برگزار گردید. (+تصاویر)

1396 / 08 / 20 -8:20