سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:19:47 AM 1399 / 07 / 08
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 50 از 103   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1130
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

طرح دروس مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه فیزیک پزشکی - رادیولوژی و طرح دروس ارائه شده گروه به دانشجویان سایر رشته ها

1394 / 11 / 21 -9:8


برگزاری دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت + تصاویر
جلسه دفاع از پایان نامه سه نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت به ترتیب در تاریخ های 14/11/94 و 15/11/94 در سالن آمفی تئاتر ابن سینا دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

1394 / 11 / 17 -13:47


قابل توجه دانشجویان رشته هوشبری
اسامی کاندیداهای انتخابات انجمن هوشبری دانشکده پیرا پزشکی

1394 / 11 / 17 -12:6


طرح دروس مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی و طرح دروس ارائه شده گروه علوم آزمایشگاهی به دانشجویان سایر رشته ها

1394 / 11 / 17 -8:22


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بررسی تطبیقی نحوه ارائه پرونده الکترونیک سلامت برای مراقبت در منزل سالمندان در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران / سمیه رسولی

1394 / 11 / 13 -12:55


قابل توجه دانشجویان کار آموز علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 95-94
اصلاحیه برنامه بخش کامل ادرار و انگل شناسی آزمایشگاه بهشتی

1394 / 11 / 11 -14:20


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
بررسی عوامل تعیین کننده قصد تداوم استفاده از سیستم اطلاعات بیمارستانی مبتنی بر... / نیلوفر سهرابی

1394 / 11 / 11 -14:13


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
طراحی و پیاده سازی سیستم خبره تشخیص بیماریهای پوست بر اساس بیماریهای منتخب خبرگان / زهرا عرب کرمانی

1394 / 11 / 11 -14:9


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 95/94
زمان شروع کارآموزی یکشنبه مورخ 11/11/94 می باشد و حضور دانشجویان در مراکز طبق برنامه تنظیمی الزامی است

1394 / 11 / 10 -11:28


قابل توجه دانشجویان کارآموز و کارورز رشته تکنولوژی پرتوشناسی
اعلام برنامه کارآموزی 2 و 4 و برنامه کارآموزی در عرصه 1 و2 و برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4

1394 / 11 / 08 -12:40


قابل توجه دانشجویان کارآموز رشته فن آوری اطلاعت سلامت ورودی91
اعلام برنامه کارآموزی دانشجویان رشته فن آوری اطلاعت سلامت ورودی 91 نیمسال دوم 94/95

1394 / 11 / 07 -11:29