سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:34:51 AM 1400 / 06 / 30
 
   
     





 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 51 از 118   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1294
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  

استقبال از دانشجویان جدیدالورود مهر 96
فرایند «استقبال از دانشجویان جدیدالورود» در سال تحصیلی 97-96 دانشکده پیراپزشکی در تاریخ های 1/7/96 لغایت 2/7/96 برگزار گردید.

1396 / 07 / 04 -9:44


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو مریم خواجوی

1396 / 07 / 03 -12:56


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو شیرین گوهری

1396 / 07 / 03 -13:1


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو سکینه عباسی مقدم

1396 / 07 / 03 -13:4


قابل توجه دانشجویان کارآموزی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی بهمن 92
هماهنگی جهت کارآموزی بخش کنترل کیفی

1396 / 07 / 03 -12:24


قابل توجه دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی
برنامه کارآموزی

1396 / 06 / 30 -10:35


قابل توجه دانشجویان کارآموزی کارشناسی علوم آزمایشگاهی ورودی بهمن92
اصلاحیه برنامه کارآموزی

1396 / 07 / 02 -8:36


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو دیانا شیرزادی

1396 / 06 / 29 -11:57


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
جلسه معارفه

1396 / 06 / 27 -12:59


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فن آوری اطلاعات سلامت دانشجو سارا چوپان نژاد

1396 / 06 / 27 -10:56


قابل توجه دانشجویان جدیدالورود
تاریخ شروع کلاسها

1396 / 06 / 27 -10:43