امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:56:32 PM 1398 / 12 / 01
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 51 از 96   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1048
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  

قابل توجه دانشجویان کارورز هوشبری
جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه 2 روز شنبه مورخ 25/11/93 ساعت 16:30 در آمفی تئاتر دانشکده پیراپزشکی برگزار می گردد.

1393 / 11 / 23 -12:29


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
مطالعه تطبیقی فرایندهای مدیریت ریسک بالینی در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران

1393 / 11 / 23 -9:49


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
ارزیابی سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر اساس الزامات سیستم اطلاعات بیمارستانی در ایران- 1391

1393 / 11 / 23 -9:44


ثبت نام بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان آغاز شد

1393 / 11 / 18 -10:43


قابل توجه دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 91
جلسه توجیهی کارآموزی شنبه مورخ 18/11/93 ساعت 11:30 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد. برای مشاهده برنامه کارآموزی 4 به لینک مربوط مراجعه نمایید.

1393 / 11 / 14 -11:11


قابل توجه دانشجویان کارشناسی هوشبری ورودی مهر 92
جلسه توجیهی کارآموزی دوشنبه مورخ 20/11/93 ساعت 11:30 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار می گردد. برای مشاهده برنامه کارآموزی 2 به لینک مربوط مراجعه نمایید.

1393 / 11 / 14 -10:56


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی اقامت های غیرمقتضی بیماران و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان- 1392

1393 / 11 / 13 -10:32


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی بهره برداری تست های آزمایشگاهی در بخش داخلی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1392

1393 / 11 / 13 -10:23


قابل توجه دانشجویان کارآموز و کارورز کارشناسی رادیولوژی
جلسه توجیهی کارآموزی مورخ شنبه 18 /11/ 93 ساعت 12/30 در آمفی تئاتر دانشکده پیراپزشکی برگزار خواهد شد.

1393 / 11 / 12 -12:2


قابل توجه دانشجویان کارآموزکارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی در نیمسال دوم 94 93
اسامی گروهها و برنامه کارآموزی کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

1393 / 11 / 06 -13:34


قابل توجه کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی پیراپزشکی
جهت ثبت نام در دوره های عمومی مدیریت دانش سازمانی جهت کلیه کارکنان و دوره های مواد مخدر و بیماریهای قلبی برای کارکنانی که قبلا این دوره را نگذرانده اند تا تاریخ 8/11/93 به رابط آموزشی دانشکده مراجعه نمایید

1393 / 11 / 04 -12:4