سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

3:06:22 AM 1400 / 06 / 30
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 53 از 118   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1294
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  

برنامه کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1396 / 05 / 25 -11:43


دانشجوی دانشکده پیراپزشکی پژوهشگر برجسنه شد

1396 / 05 / 23 -8:38


تقویم آموزشی سال تحصیلی96/97

1396 / 05 / 18 -11:17


قابل توجه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده

1396 / 05 / 18 -11:1


قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال

1396 / 05 / 16 -10:42


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشجو سید مسعود جعفرپور

1396 / 04 / 25 -13:16


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشجو خانم آرزو کاظم زاده

1396 / 04 / 25 -11:6


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشجو آقای مهدی صفائی

1396 / 04 / 25 -11:23


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدرشته فیزیک پزشکی دانشجو خانم الهام حوائی

1396 / 04 / 18 -12:54


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی دانشجو خانم فاطمه فلاحی

1396 / 04 / 17 -13:3


پیام تسلیت

1396 / 04 / 11 -9:22