سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:50:42 PM 1400 / 04 / 04
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 65 از 115   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1256
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  

قابل توجه دانشجویان کارآموز و کارورز کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی
مشاهده تغییرات برنامه کارآموزی 1 / برنامه کارآموزی 3 / برنامه کارآموزی در عرصه 1 و 2 / برنامه کارآموزی در عرصه 3 و 4

1394 / 06 / 18 -13:49


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی علوم آزمایشگاهی در نیمسال اول 95/94
مشاهده لیست اسامی گروهها و برنامه روتیشن های اول، دوم ، سوم و چهارم کارآموزی

1394 / 06 / 18 -12:44


لیست اسامی دانشجویان ممتاز دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نیمسال دوم سال تحصیلی 94/93

1394 / 06 / 12 -12:8


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی هوشبری ورودی 91
جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه 1 مورخ 21/6/94 ساعت 10 صبح در دانشکده پیراپزشکی برگزار می گردد. برای مشاهده آخرین تغییرات برنامه کارآموزی به صفحه مربوطه مراجعه نمایید.

1394 / 06 / 10 -10:15


مشاهده لیست و کد دروس ارائه شده نیمسال اول سالتحصیلی 95-94
زمان شروع انتخاب واحد اینترنتی مطابق تقویم دانشگاهی چهاردهم تا بیستم شهریور ماه می باشد.

1394 / 06 / 09 -11:40


برنامه هفتگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 95 /94

1394 / 06 / 09 -11:34


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی فن آوری اطلاعت سلامت
مشاهده تغییرات برنامه کارآموزی رشته فن آوری اطلاعت سلامت ورودی 91 در نیمسال اول 95-94

1394 / 06 / 03 -13:58


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی هوشبری ورودی 91
مشاهده تغییرات برنامه کارآموزی در عرصه 1 در نیمسال اول 95-94

1394 / 06 / 01 -13:27


جلسه تجلیل و تکریم خدمات سی ساله آقای جعفر صفایی
جلسه به منظور تجلیل و تکریم خدمات سی ساله آقای جعفر صفایی کارپرداز دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 27/5/94 در دفتر سرپرست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

1394 / 05 / 28 -13:41


خدمات جدید سلف سرویس مرکزی به کارکنان دانشگاه

1394 / 05 / 27 -8:50


قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1394 / 05 / 13 -11:48