سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:50:17 PM 1400 / 07 / 04
 
   
     

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 69 از 118   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1295
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  

برنامه هفتگی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در نیمسال اول سال تحصیلی 95 /94

1394 / 06 / 09 -11:34


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی فن آوری اطلاعت سلامت
مشاهده تغییرات برنامه کارآموزی رشته فن آوری اطلاعت سلامت ورودی 91 در نیمسال اول 95-94

1394 / 06 / 03 -13:58


قابل توجه دانشجویان کارآموز کارشناسی هوشبری ورودی 91
مشاهده تغییرات برنامه کارآموزی در عرصه 1 در نیمسال اول 95-94

1394 / 06 / 01 -13:27


جلسه تجلیل و تکریم خدمات سی ساله آقای جعفر صفایی
جلسه به منظور تجلیل و تکریم خدمات سی ساله آقای جعفر صفایی کارپرداز دانشکده پیراپزشکی در تاریخ 27/5/94 در دفتر سرپرست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

1394 / 05 / 28 -13:41


خدمات جدید سلف سرویس مرکزی به کارکنان دانشگاه

1394 / 05 / 27 -8:50


قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال و میهمانی به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1394 / 05 / 13 -11:48


قابل توجه دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی
ارزیابی نمره دانشجو بر اساس مقاله چاپ شده توسط دانشجو ، متناسب با رتبه مجله بر اساس بند 4 از مصوبات شورای محترم دانشگاه ....

1394 / 05 / 03 -13:49


نشست رئیس دانشگاه با سرپرست و اعضای هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

1394 / 05 / 03 -12:8


ثبت نام در دوازدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی، مراقبت های ویژه و درد ایران

1394 / 04 / 29 -13:40


تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال تحصیلی 95 -94

1394 / 04 / 15 -11:43


انتصاب دکتر مرتضی سلیمیان به سمت مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

1394 / 04 / 14 -8:38