امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

10:28:11 AM 1399 / 01 / 18
 
   
      

 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 96 از 96   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1052
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  

برگزاری کارگاههای ویژه کارآموزان علوم ازمایشگاهی.(15/12/89)
کارگاههای CPR و کمک های اولیه ویژه دانشجویان علوم آزمایشگاهی برگزار می گردد.

1390 / 03 / 08 -11:22


اعلام برنامه امتحان کارآموزی گروه علوم آزمایشگاهی. (15/12/89)
برنامه امتحانی کارآموزی در عرصه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی مهر 88 در نیمسال دوم تحصیلی 90-89

1390 / 03 / 08 -11:19


پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی در سال 1389. (5/10/89)
سرکار خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی به عنوان پژوهشگر برتر سال 1389 دانشکده پیراپزشکی انتخاب شدند.

1390 / 03 / 08 -11:6


چهارمین دوره کارگاه مهارتهای ورود به دانشگاه برگزار شد.(8/9/89)
چهارمین دوره از سری کارگاههای مهارت های ورود به دانشگاه در نیمسال اول 90-89 در ماههای مهر، آبان و آذر 89 برگزار شد.

1390 / 03 / 08 -10:26


برگزیده شدن سرکار خانم زهرا میدانی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری .(26/10/89)
سرکار خانم زهرا میدانی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری انتخاب شدند.

1390 / 03 / 08 -10:19


مراسم استقبال از دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 پیراپزشکی. (17/11/89)
استقبال از دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 پیراپزشکی(علوم آزمایشگاهی) به نحو مطلوبی انجام شد.

1390 / 03 / 08 -9:25


1
1

1390 / 02 / 05 -12:3