سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

11:34:34 AM 1401 / 02 / 27
 

روش کار و فرآیند تسویه حساب دانشجوی دانشکده پیراپزشکی
 

شرایط فراغت از تحصیل :

  • داشتن معدل کل 12 به بالا
  • نداشتن مشروطی بیش از حد مجاز تحت شرایط ( مشروطی 3 نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب در دوره کارشناسی پیوسته؛ مشروطی در 2 نیمسال متوالی یا متناوب دوره کارشناسی ناپیوسته)
  • نداشتن سنوات اضافه (رعایت طول تحصیل مجاز در دوره کارشناسی پیوسته 6 سال و در دوره کارشناسی ناپیوسته 3 سال)
  • گذراندن کلیه واحد های درسی مصوب
  • ارسال آخرین نمره درسی دانشجو (اعم از تک درس، پروژه و کارآموزی در عرصه) توسط اساتید به اداره آموزش دانشکده
  • ارائه مدارک در صورت تغییر در قسمت توضیحات شناسنامه دانشجو بعد از ثبت نام اولیه (جدیدترین کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)
  • تکمیل سه نسخه فرم فراغت از تحصیل و تحویل آن به اداره آموزش

توجه :

همراه داشتن کارت دانشجویی، کارت تغذیه و سایر کارت های صادره از این دانشگاه جهت انجام تسویه حساب الزامی است.

 

مراحل تسویه حساب :

1.  مراجعه دانشجو به اداره آموزش جهت دریافت فرم تسویه حساب

2.  بررسی وضعیت تحصیلی و مدارک دانشجو توسط کارشناس اداره آموزش دانشکده

3. ارائه فرم تسویه حساب به دانشجو توسط اداره آموزش دانشکده

4.  تکمیل فرم های تسویه حساب از طریق مراجعه حضوری دانشجو به قسمت های مختلف دانشکده و دانشگاه

5. مراجعه دانشجو به اداره کل آموزش دانشگاه جهت تحویل کارت دانشجویی و ثبت شماره  و تاریخ در فرم تسویه حساب توسط دبیر خانه معاونت آموزشی دانشگاه  

6. تحویل فرم های تکمیل شده تسویه حساب به اداره آموزش دانشکده

7. ارسال ریز نمرات توسط کارشناس آموزش به اداره کل آموزش جهت اعلام فراغت از تحصیل دانشجو

 

مشاهده فرآیند تسویه حساب و فراغت از تحصیل دانشجو یان رشته های دانشکده پیراپزشکی

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر