امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:59:50 AM 1398 / 11 / 03
 

   انتخاب واحد در اولین نیمسال تحصیلی

 

عدم مراجعه برای نام نویسی وانتخاب واحد در نیمسال اول بعد از اعلام نتایج آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه، انصراف از تحصیل تلقی می شود.

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر