سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

5:58:39 AM 1401 / 04 / 05
 

   انتخاب واحد و ادامه تحصیل در هر نیمسال تحصیلی

 

عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل به اداره آموزش در یک نیمسال تحصیلی بدون اطلاع و عذر موجه انصراف از تحصیل تلقی و دانشجو اخراج می شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر