امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:21:34 PM 1398 / 05 / 01
 

   انتخاب واحد و ادامه تحصیل در هر نیمسال تحصیلی

 

عدم مراجعه دانشجو برای انتخاب واحد و ادامه تحصیل به اداره آموزش در یک نیمسال تحصیلی بدون اطلاع و عذر موجه انصراف از تحصیل تلقی و دانشجو اخراج می شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر