امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:03:13 AM 1398 / 07 / 26
 

   مدت آموزش هر دوره تابستانی   

 

6 هفته آموزش با رعایت مفاد ماده 5 است.

تبصره1: طول مدت امتحانات پایان نیمسال یا پایان دوره تابستانی جزء مدت آموزش محسوب نمی شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر