امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:24:00 PM 1398 / 05 / 01
 


تعداد واحد موظفی جهت تکمیل مقطع کارشناسی ناپیوسته

دوره کارشناسی ناپیوسته :  65 واحد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر