سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:46:51 AM 1399 / 04 / 26
 


تعداد واحد موظفی جهت تکمیل مقطع کارشناسی ناپیوسته

دوره کارشناسی ناپیوسته :  65 واحد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر