امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

12:04:58 AM 1398 / 05 / 01
 


تعداد واحد موظفی جهت تکمیل مقطع کارشناسی ارشد

دوره کارشناسی ارشد :  32 واحد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر