سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:31:58 PM 1399 / 04 / 15
 

 تازه های کتاب فارسی خریداری شده کتابخانه دانشکده پیراپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1392 

ردیف

عنوان

جلد

1

پرستار بیهوشی داروها ( جلد سوم)

2

2

فارماکولوژی پزشکی معمار

2

3

پرستار بیهوشی بیماری های شایع

2

4

راهنمای جیبی مبانی پرستاری مراقبتهای ویژه AACN

2

5

اطلس جیبی آناتومی نتر

4

6

بیوانفورماتیک به زبان ساده

1

7

نلسون کودکان بدحال 2012

2

8

برای کنکور شیمی آلی

3

9

هماتولوژی پایه هافبراند 2011

2

10

بانک خون گل افشان

2

11

اطلس رنگی حشره شناسی

1

12

ایمنی در آزمایشگاه

1

13

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

5

14

کاربرد آمار در اقتصاد و مدیریت

5

15

یادگیری الکترونیکی: مبانی، طراحی ، اجرا

1

16

آموزش برنامه نویسی با C#

2

17

خودآموز سریع SQL

1

18

شبکه های عصبی منطق فازی و الگوریتم

1

19

شبکه های کامپیوتری تئوری و مسائل

2

20

مرجع کامل EXCEL2007

1

21

مقدمه ای بر تجارت الکترونیک

1

22

هماتولوژیهاریسون 2012

2

23

انکولوژیهاریسون 2012

2

24

قلبهاریسون 2012

2

25

کلیات طب بالینی 2012

2

26

خلاصه میکروب شناسی جاوتز 2011

2

27

فارماکولوژی کاتزونگ ج 1 .2012

1

28

فارماکولوژی کاتزونگ ج 2 .2012

1

29

سیسیل خون و سرطان 2010

2

30

راهنمای سریع درمان بیماری های  پوست

1

31

تنفس هاریسون 2012

2

32

با کودک بدقلق و ناآرام چه کنیم

1

33

معاینه بالینی قلب و گردش خون

2

34

خون شناسی و انعقاد خون هنری2013

2

35

بیوشیمی مصور هارپر

1

36

ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

3

37

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

7

38

باز اندیشی در فرآیند آموزش

3

39

تحلیل محتوای کتاب درسی

3

40

راهنمای برنامه ریزی درسی مشارکتی

3

41

راهنمای جامع کمک های اولیه

1

42

راهنمای عملی ارزشیابی برنامه درسی

3

43

روش های پژوهش ترکیبی

3

44

طراحی آموزشی برای اثربخشی تدریس

3

45

طراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی رویکرد بین رشته ای

3

46

گلچین جامع از کتب گیاهان دارویی

1

47

گنجینه فکر در مدیریت

1

48

مبانی MRI

2

49

نیازسنجی آموزشی روشها، ابزارها و فنون

3

50

نیازسنجی آموزشی الگوها و فنون

3

51

نیازسنجی پژوهشی

3

52

همیشه جوان بمانیم

1

53

سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده

1

54

فناوری اطلاعات در سازمان صرافی زاده

1

55

اصول حسابداری 2 همتی

1

56

اصول حسابداری 1 همتی

1

57

اقتصاد خرد دهقان

1

58

اقتصاد کلان رحمانی

1

59

دولت الکترونیک مقدسی

2

60

راهنمای حسابداری نشریه  101 کرمانی

1

61

حل اصول حسابداری 1 نشریه 78

1

62

اقتصاد خرد

2

63

اقتصاد خرد خلاصه، مفاهیم، سوال ها و مسئله ها

2

64

تحقیق در عملیات مفاهیم اصول و روشهای

2

65

دانش مدیریت مبانی سازمان و مدیریت

5

66

سیستم های اطلاعات مدیریت مک لوید

5

67

اصول حسابداری1

2

68

درآمدی برپژوهش

1

69

نگارش علمی: راهنمای تدوین و نگارش مقاله

1

70

اقتصاد اصول، مسایل و سیاست ها ج 1 اقتصاد خرد

2

71

سیستم های عامل ( مفاهیم و روش ها)

1

72

شبکه های کامپیوتری  و اینترنت

1

73

طراحی مدل خدمات الکترونیک

3

74

امنیت دریادگیری الکترونیکی

2

75

درآمدی بر تجارت الکترونیک

1

76

سیستم های اطلاعات مدیریت MIS

2

77

تحلیل اقتصادی ( اقتصاد خرد) ج 1

1

78

تحلیل اقتصادی ج 2

2

79

تلان مراقبتهای ویژه پرستاری ج .1 . اعصاب

2

80

مراقبتهای ویژه پرستاری قلب و عروق تلان

2

81

مراقبتهای ویژه پرستاری تلان 2

2

82

نگاهی جامع بر زبان کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی

2

83

IQBقارچ شناسی

2

84

جاوتز میکروبیولوژی پزشکی ( روحانی) 2013

2

85

انفورماتیک زیست پزشکی ج.1

2

86

مدیریت و تحقیقات بیمارستانی آصف زاده

2

87

مجموعه کامل تکنیک های سی تی اسکن

3

88

MRIبه زبان ساده

3

89

سیستم های تصویربرداری پزشکی

2

90

درآمدی بر انفورماتیک پرستاری

2

91

سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی

2

92

فناوری اطلاعات سلامت

2

93

درسنامه جامع تخصصی دکترای رشته های مدیریت

2

94

داده پردازی بهداشتی مقدسی

3

95

فیزیک رادیولوژی تشخیصی کریستین سن

6

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر