امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

11:06:05 AM 1398 / 07 / 26
 

 

شرایط اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه

 

    اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد در صورت ضرورت و با تأیید شورای آموزشی دانشگاه و تحت این شرایط:

1.      اخذ حداکثر یک درس عمومی.

2.      باقی ماندن تنها یک درس تئوری که قبلاً آن را اخذ نموده ولی موفق به گذراندن آن نشده نباشد.

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر