امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

4:18:21 PM 1398 / 02 / 31
 
Simple HTML ...
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر