امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:19:15 AM 1398 / 09 / 16
 

جابجایی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی رشته های علوم پزشکی
 

بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 5/11/87 جابجایی دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی رشته های علوم
پزشکی ممنوع می باشد.

 

بازگشت به صفحه نکات مهم آیین نامه آموزشی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر