سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:25:07 AM 1401 / 04 / 05
 

ثبت نمرات درسی دانشجوی میهمان

 

  •  واحدهای دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می شود.
  • نمرات آنها در محاسبه معدل نیمسال و معدل کل ثبت می شود.
     
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر