سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

4:08:43 AM 1401 / 09 / 17
 

مقطع کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد فن‌آوری اطلاعات سلامت

برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت (تاریخ آخرین ویرایش 97/06/04)

برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت (تاریخ آخرین ویرایش 99/11/05)جدید

دفترچه راهنمای آموزشیجدید

بر اساس مصوبه چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 18/5/89 برنامه آموزشی بازنگری شده مقطع

کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مدارک پزشکی با عنوان جدید فن آوری اطلاعات سلامت ابلاغ و اجرا گردید.

جهت مشاهده اعضای گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت کلیک نمایید.

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر