سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:09:27 AM 1401 / 09 / 17
 


مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک پزشکی  

برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی

دفترچه راهنمای آموزشی

به استناد رای صادره در دویست و بیست و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 20/10/91، با راه اندازی

رشته فیزیک پزشکی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته با ظرفیت پذیرش 4 دانشجو برای یک دوره موافقت به عمل آمد.

جهت مشاهده اعضای گروه فیزیک پزشکی- رادیولوژی کلیک نمایید.

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر