رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: در قیامت نزدیک ترین مردم به من کسی است که بیشتر بر من صلوات بفرستد. (کنز العمال، ج ۱، ص ۴۸۹ )

3:37:38 PM 1396 / 05 / 06
 

     برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک پزشکی
    دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

     جهت مشاهده برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک پزشکی اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده اعضای گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی کلیک نمایید.

تاریخ آخرین ویرایش : 95/08/02

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر