امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

5:24:26 AM 1398 / 09 / 21
 

     برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک پزشکی
    دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

     جهت مشاهده برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک پزشکی اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده اعضای گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی کلیک نمایید.

تاریخ آخرین ویرایش : 95/08/02

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر