سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

7:55:56 AM 1400 / 05 / 11
 

     برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک پزشکی
    دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

     جهت مشاهده برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته فیزیک پزشکی اینجا را کلیک نمایید.

جهت مشاهده اعضای گروه رادیولوژی-فیزیک پزشکی کلیک نمایید.

تاریخ آخرین ویرایش : 95/08/02

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر