سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

8:18:34 AM 1400 / 05 / 11
 

سرفصل دروس پایه و اختصاصی رشته تکنولوژی پرتوشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

سرفصل دروس پایه و اختصاصی مقطع کارشناسی رشته تکنولوژی پرتوشناسی

سرفصل دروس پایه و اختصاصی  مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر