امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:40:25 AM 1398 / 09 / 02
 

سرپرست دانشکده پیراپزشکی : دکتر اکبر علی اصغرزاده 

تخصص : دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
تاریخ تولد : 1344
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
مراحل اخذ مدارک تحصیلی :
 • اخذ مدرک کاردانی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال 1366
 • اخذ مدرک کارشناسی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درسال 1368
 • فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس درسال 1373 
 • اخذ مدرک دکتری تخصصی فیزیک پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس درسال 1378

تعداد مقالات منتشر شده به تفکیک چاپ در مجلات داخلی و خارجی و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی و پژوهشها :

 • ارائه 5 مقاله در مجلات علمی – پژوهشی فارسی
 • ارائه 2 مقاله در مجلات علمی – پژوهشی لاتین
 • ارائه مقاله در 6 کنگره علمی داخلی
 فعالیتهای اجرایی :
 • سرپرست دانشکده پیراپزشکی
 • مدیر گروه رادیولوژی –فیزیک پزشکی
 • دبیر شورای پژوهشی دانشگاه

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی :

 • عضو انجمن فیزیک پزشکی ایران

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر