سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

10:14:03 PM 1399 / 04 / 13
 
 

آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

      جهت مشاهده آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)  مورخ 86/8/26   کلیک نمایید.

جهت مشاهده آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D)  مورخ 97/4/24  کلیک نمایید.


        جهت مشاهده اعضای گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت کلیک نمایید.
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر