سه چیز است که هر کس آن را مراعات کند ، پشمیان نگردد : 1 - اجتناب از عجله  2 - مشورت کردن  3 -  توکل بر خدا در هنگام تصمیم گیری .مسند الامام الجواد، ص 247

2:36:04 AM 1401 / 09 / 17
 


مراحل درج اخبار و اطلاعیه ها در پورتال دانشکده
 

1- پیام ها و اطلاعیه ها :

 •  پیام های تبریک و تسلیت، بعد از تایید مسئول واحد و سرپرست دانشکده به مسئول روابط عمومی اطلاع رسانی  می شود و بعد از تهیه متن پیام به مسئول پورتال تحویل می گردد. این پیام ها در منوی روابط عمومی دانشکده ، قسمت پیام به همکاران درج می شود.
 •   اطلاعیه ها و برنامه های واحد آموزش پس از تایید مدیر آموزش دانشکده و با تایید معاون آموزشی به نماینده پورتال تحویل می گردد.

2-  درج اخبار مربوط به رویدادهای علمی و پژوهشی (سمینارها، کارگاه ها، تالیف کتب، اختراعات و سایر فعالیت ها) :

 •    دریافت فایل پیش نویس خبر
 •   تکمیل بندهای عنوان، تاریخ، محل وقوع، علت وقوع، شرح خبر و الحاقات در فرم پیش نویس خبر توسط فرد یا واحد مربوطه (نمونه فرم تکمیل شده پیش نویس خبر)
 •   کلیه اخبار مربوط به گروه های آموزشی (تالیف کتب، برگزاری کارگاه) بعد از هماهنگی با  مدیر گروه  به مسئول روابط عمومی تحویل می گردد.
 •   کلیه اخبار مربوط به انجمن های علمی ، امور دانشجویی و کمیته تحقیقات دانشجویی با امضای مسئول کمیته ها  به روابط عمومی دانشکده تحویل می گردد.
 •   اخبار سایر واحدهای دانشکده  با تایید مسئول واحد به روابط عمومی  دانشکده ارسال می شود.
 •   پس از تایید خبر توسط معاون آموزشی دانشکده فایل پیش نویس خبر جهت تایپ و تنظیم به مسئول روابط عمومی تحویل می گردد.
 •   متن آماده شده خبر به همراه سایر ملحقات با تایید نهایی سرپرست دانشکده به مسئول پورتال تحویل می گردد.
 •   فایل خبر بعد از انجام تنظیمات توسط نماینده پورتال در وب سایت دانشکده قرار می گیرد.
 •   برای افزایش تعداد بازدیدهای خبر شایسته است اخبار 4 روز قبل و یک روز بعد از آن به مسئول روابط عمومی تحویل گردد.

 

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر