امام باقر (ع) : تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

1:31:33 AM 1398 / 11 / 01
 

معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکی :       

                                                                                                                                                                       dr_meidani

دکتر زهرا میدانی

تحصیلات: دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
مرتبه علمی: استادیار
 آدرس پست الکترونیک:
meydani-za@kaums.ac.ir
تماس با معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکی : 55548883-031 یا  55540021-031 داخلی 266 و 321   

رزومه (CV) ( تاریخ آخرین بازنگری 01/07/92)

 مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

 • اخذ مدرک کارشناسی مدارک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1379
 • اخذ مدرک کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال  1382
 • اخد مدرک دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال1391
   

تعداد مقالات منتشر شده به تفکیک چاپ در مجلات داخلی و خارجی و شرکت در کنگره های داخلی و خارجی و پژوهشها :

 •  9 مقاله در مجلات فارسی و 7 مقاله در مجلات خارجی
 • 15 مقاله ارائه شده در کنگره­ها و همایش­ها   

تعداد کتب منتشر شده : 5 کتاب

فعالیتهای اجرایی:

 • مسئول مرکز توسعه  آموزش و مطالعات پزشکی دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1385-1383
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان1386-1383
 • همکاری با کمیته بازنگری مقطع کاردانی رشته مدارک پزشکی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران1382
 • همکاری با کمیته برنامه ریزی مقطع کارشناسی ارشد مدیکال انفورماتیک دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران1382
 • سرپرست مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان 1391-1390
 • معاون آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشکده پیراپزشکی 1390 تاکنون

عضویت در مجامع علمی کشوری یا بین المللی :
عضو انجمن علمی مدارک پزشکی ایران  
عضو انجمن مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی استرالیا HIMAA             

بازگشت به صفحه اول دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

تاریخ آخرین ویرایش:27/03/1393                                        

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر