امام باقر (ع) : کمال انسان ، تمام کمال در سه چیز است : فراگرفتن علم دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواریها و اندازه نگه داشتن در زندگی.  انوارالبهیه صفحه ۱۴۳

3:40:42 AM 1398 / 09 / 02
 

برنامه هفتگی ترم اول کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

برنامه هفتگی رشته کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی ورودی مهر 95 درنیمسال اول  سال تحصیلی 96/95 (ترم اول)

                         ساعت

      ایام هفته

10-8

12-10

4-2

6-4

شنبه

 

فیزیولوژی

       کلاس 104

فیزیک اتمی و هسته ای

     ساعت 6- 4  کلاس 104

ریاضیات

ساعت 8- 6   کلاس 104   

یکشنبه

زبان انگلیسی تخصصی

            کلاس 103

بیولوژی سلولی و ژنتیک

 گروه علوم سلولی و کاربردی(دانشکده پزشکی )

 

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

ساعت 8-6

  مرکز کامپیوتر

دوشنبه

فیزیک پرتوشناسی تشخیصی

                    کلاس 104

آناتومی

مرکز تحققات آناتومی

*********

 

سه شنبه

آمار زیستی

                  کلاس 104

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 
 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر